Vastaavan työnjohtajan palvelut

Rakennustyömaan vastaavan työnjohtajan vastuut ja tehtävät on määritetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A1.

Jokaisen kohteen vastaavan työnjohtajan toimen hoitamisesta tehdään kirjallinen sopimus, josta käy ilmi kaikki palkkiot ja veloitukset. Sopimus noudattaa täysin kuluttajansuojalakia.

Yrityksemme henkilökunta on suorittanut pientalovastaavantyönjohtajan koulutuksen.