Sopimusten laadinta

Hyvin laadituilla sopimuksilla ja asiakirjoilla voit varmistaa selustasi myös sellaisissa tilanteissa, kun kaikki ei etene työmaallasi sovitusti.

Tuote tai työn laajuus voi olla jotain muuta, mitä olette toimijan kanssa sopineet.

Hankkeen sujuvan etenemisen kaikissa olosuhteissa voi varmistaa vain ammattitaitoisilla kumppaneilla (johto, työntekijät), töiden valmistelulla (suunnitelmat), valvonnalla sekä hyvin laadituilla sopimuksilla.

TARIK Oy auttaa sinua laatimaan kaikki tarvitsemasi asiakirjat ammattitaidolla sekä vuosien aikana karttuneella kokemuksella.

Suuri osa tilaajan ja urakoitsijan välisistä näkemyseroista johtuu vain siitä, että pientalohankkeessa ei ole laadittu urakasta ja sen sisällöstä sopimusasiakirjoja.

Me laitamme asiasi paperille suunnitelmiesi mukaisesti yhdessä.

Kaihdamme yleisesti epämääräisesti kirjattuja asioita, jotka on kirjattu ylös niin ympäripyöreästi, että tulkinnan varaa jää suuntaan jos toiseenkin.

Hankkeessa tarvittavia asiakirjoja

  • Tarjouspyyntölomakkeet
  • Tarjous
  • Urakkaneuvottelupöytäkirjat
  • Urakkasopimukset
  • Aikataulut
  • Tilauslomakkeet
  • Suunnitelmat kohteesta
  • Urakan rajat

Rakennetaan yhdessä ymmärtäen tavoitteistamme totta.