Pääsuunnittelu

Pääsuunnittelijan vastuut ja tehtävät on määritetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A2.

Jokaisen kohteen pääsuunnittelijan tehtävien hoitamisesta tehdään kirjallinen sopimus, josta käy ilmi kaikki palkkiot ja veloitukset. Sopimus noudattaa täysin kuluttajansuojalakia.