Arkkitehtisuunnittelu

Luonnossuunnitelmat

1. Käydään yhdessä tontilla tutustumassa maastoon ja ympäristöön.
2. Käydään yhdessä läpi perheen toiveet ja tarpeet, sekä asemakaavamääräykset ym. lähtötiedot (maanpinnan korot).
3. Lähtötietojen pohjalta suunnittelija tekee ehdotuksen, joka käydään läpi asiakkaan kanssa.
4. Tehdään tarvittavat muutokset / lisäykset.
5. Luonnossuunnitelmiin kuuluu:
  • asemapiirustus 1:500
  • pohjapiirustus 1:100
  • leikkauspiirustus 1:100
  • julkisivupiirustus 1:100
6. Ehdotus esitellään rakennuslupakäsittelijälle.
7. Suunnittelija / asiakas tilaa tarvittavat liitteet ja kartat rakennuttajan kustannuksella.

Pääsuunnitelmat / Rakennuslupa piirustukset

1. Hyväksyttyjen ja yhdessä läpikäytyjen luonnosten pohjalta tehdään rakennuslupapiirustukset:
  • asemapiirustus 1:500
  • pohjapiirustus 1:100
  • leikkauspiirustus 1:100
  • julkisivupiirustus 1:100
  • tarvittaessa hormipiirustus 1:10 / 20
2. Suunnittelija / asiakas täyttää rakennuslupakaavakkeet.
3. Hankitaan tarvittavat liitteet ja kartat rakennuttajan kustannuksella.
4. Suunnittelija toimittaa asiakkaalle kuvat ja kaavakkeen naapurinlausuntoja varten.
5. Ennen rakennuslupakuvien tulostamista suunnitelmat käydään yhdessä läpi.
6. Suunnittelija / asiakas toimittaa hakemuksen lupakäsittelijälle.
7. Kohteesta tehdään kahdesta neljään 3D-kuvaa asiakkaan haluamastaan kohdista (jos asiakas on valinnut 3D suunnittelun).

Työpiirustukset (lisätilauksesta)